Zon Sarawak

/ / Ketua-Ketua Wilayah

MOHD KHAIRUL AMRI AMIHAMZAH
Pengarah Operasi Zon Sarawak

SUHARNO BIN ALI
Pengurus Wilayah Sarawak Utara

HARYATI DAHARI
Pengurus Wilayah Sarawak Tengah

ROSLAN PAKON
Pengurus Wilayah Sarawak Selatan