Jabatan Undang-Undang

/ / Ketua-Ketua Unit

Jani Izwandy Che Jan
Pengurus Besar Undang-undang

Suriyati Hasimah Mohd Hashim
Pengurus Undang-undang