Tawaran Tender

/ / Informasi
BIL TARIKH IKLAN TARIKH / MASA / TEMPAT LAWATAN TAPAK TARIKH TUTUP TENDER TAJUK / NO.RUJUKAN
1 26.02.2020

(RABU)

TARIKH :
MASA :
TEMPAT :

17.03.2020

(SELASA)

KERJA-KERJA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU MINIT MESYUARAT PUSAT (BMMP) BAGI PEJABAT-PEJABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA

AIM/UPPA/T/00001

KLIK DISINI

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

2 26.02.2020

(RABU)

TARIKH :
MASA :
TEMPAT :
 

17.03.2020

(SELASA)

KERJA-KERJA MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RESIT KUTIPAN MESYUARAT PUSAT (KMP) BAGI PEJABAT-PEJABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA

AIM/UPPA/T/00002

KLIK DISINI

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B