Tawaran Jualan Kenderaan Terpakai AIM

/ / Uncategorized

TAWARAN JUALAN KENDERAAN TERPAKAI AIM MELALUI SEBUT HARGA KEPADA KAKITANGAN

Tawaran adalah dipelawa kepada semua kakitangan Amanah Ikhtiar Malaysia untuk membeli kenderaan terpakai AIM yang telah dilupuskan melalui sebut harga.
Tawaran dibuka bermula 15 Oktober 2018 dan ditutup pada 26 Oktober 2018.

Lampiran dalam bentuk .pdf untuk dimuat turun:

PDFLampiran pertama

PDFLampiran kedua