Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia dan Pentadbiran

/ / Ketua-Ketua Unit

Khairumukhriz Ridzwan
Pengarah Perkhidmatan Sumber Manusia dan Pentadbiran