Pencapaian

/ / Uncategorized

PENYATA KUMULATIF YANG DISATUKAN SEHINGGA 31 JANUARI 2013

MAKLUMAT ASAS

JUMLAH SAHABAT (AHLI)

332,355

JUMLAH KUMPULAN

81,403

JUMLAH PUSAT

8,509

JUMLAH CAWANGAN

123

JUMLAH KAKITANGAN

2,113

MAKLUMAT PEMBIAYAAN (RM)

MODAL DIKELUARKAN KINI

8,338,484,403

BAKI KINI

1,472,575,163

KADAR BAYAR BALIK

99.14%