MISI ORGANISASI

/ / Artikel AIM
  1. Menjadi sebuah institusi kewangan mikro yang kukuh, stabil, berdikari dan lestari
  2. Menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan kewangan mikro yang patuh syariah kepada isi rumah berpendapatan rendah
  3. Menyediakan infrastruktur teknologi dan sistem sokongan terkini bagi penyampaian produk dan perkhidmatan
  4. Memantapkan modal insan melalui penerapan budaya pembelajaran, keusahawanan   dan inovasi yang berterusan
  5. Memperkasa sosio ekonomi komuniti AIM melalui ekosistem yang bersepadu sehingga mereka mampu mengeluarkan zakat, wakaf dan infaq.
  6. Meneroka pasaran kewangan mikro Islam di peringkat serantau dan antarabangsa
  7. Membina budaya sukarelawan dalam komuniti AIM.