Latihan Keusahawanan

/ / Uncategorized

Pihak AIM sentiasa menyediakan pelbagai latihan untuk meningkatkan daya maju usahawan dan sahabat di bawah naungan AIM. Berikut adalah beberapa latihan yang telah dijayakan:

Program Bengkel Pembangunan Usahawan & Peningkatan Kendiri Bersama Noraini’s Cookies