IKRAR KAKITANGAN

/ / Artikel AIM

Kami yang diamanahkan membantu keluarga miskin dan berpendapatan rendah berikhtiar menambah rezeki melalui pembiayaan ikhtiar yang dikeluarkan kepada mereka yang sanggup berusaha dan mempunyai projek yang sempurna. Dalam tugas ini, kami bertindak secara amanah, tegas, bijaksana dan telus tanpa mementingkan keuntungan peribadi atau balasan dalam apa-apa bentuk sekalipun daripada ahli dan bakal ahli. Allah/ Tuhan menjadi saksi segala yang kami lafazkan dan lakukan.