1. Apakah matlamat penubuhan Amanah Ikhtiar?

/ / Soalan Lazim

J: Objektif penubuhan AIM adalah untuk mengurangkan kemiskinann di Malaysia
melalui pembiayaan kecil-kecilan atau kredit mikro yang digunakan untuk membiayai
kegiatan ekonomi yang boleh menambah pendapatan.