8. Apakah jenis dan jumlah pinjaman yang ditawarkan oleh AIM?

/ / Soalan Lazim

AIM menawarkan pembiayaan berikut :

Pembiayaan Ekonomi :
I-Mesra : Sehingga RM 19,900
I-Srikandi : RM 6,000 – RM 19,900
I-Wibawa : RM 5,000
I-Penyayang : RM 1,000 – RM 5,000
I-Wawasan : RM 20,000 

Pembiayaan Pendidikan :
I-Bistari : Sehingga RM 5,000

Pembiayaan Pelbagai :
I-Sejahtera : RM 2,000 – RM 10,000