3. Apakah syarat-syarat menyertai AIM?

/ / Soalan Lazim

Pendapatan bulanan isi rumah hendaklah tidak melebihi RM 3,855 atau per kapita RM 838. Pemilikan aset tidak melebihi jumlah RM 50,000. Hanya golongan wanita yang boleh menyertai program ini. Menubuhkan kumpulan seramai 5 orang yang tinggal dalam kawasan yang sama tiada tali persaudaraan, saling percaya mempercayai dan bertanggungjawab. Mengikuti kursus jangka pendek selama 5 hari, 1 1/2 jam sehari.