19. Apakah yang dimaksudkan dengan Tabung Kumpulan?

/ / Soalan Lazim

Tabung Kumpulan diwujudkan dalam setiap kumpulan AIM untuk membentuk sikap menabung di kalangan sahabat. Setiap sahabat diwajibkan menyimpan secara mingguan antara RM 1 hingga RM 15. Tabung ini penting bagi kegunaan semasa kecemasan dan sebarang kegunaan yang dibenarkan oleh ahli kumpulan.