17. Berapa had maksimum yang boleh saya pinjam?

/ / Soalan Lazim

Had maksimum pembiayaan adalah bergantung pada jenis pembiayaan yang diambil. Untuk sahabat baru yang meminjam kali pertama hanya dibenarkan maksimum pembiayaan RM 3,000 sahaja.

Sahabat yang telah selesai bayaran balik boleh memperoleh pembiayaan seterusnya mengikut jenis produk pembiayaan yang diambil dengan syarat rekod bayaran balik sempurna, rekod kehadiran yang baik dan perkembangan projek yang sempurna.