16. Berapa lama proses kelulusan pinjaman AIM?

/ / Soalan Lazim

Setelah diterima menjadi Ahli (sahabat) dan memasuki Mesyuarat Pusat, sahabat boleh terus membentangkan cadangan pembiayaan. AIM menetapkan kelulusan pembiayaan dalam tempoh selama 28 hari daripada tarikh pembiayaan ini dibentang di pusat.