12. Apakah saya perlu menyediakan kertas kerja untuk memohon pembiayaan?

/ / Soalan Lazim

Tidak perlu menyediakan kertas kerja lengkap. Peminjam hanya perlu menyediakan cadangan projek berserta pecahan modal untuk projek yang dicadangkan.