11. Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pembiayaan AIM?

/ / Soalan Lazim

Hanya perlu menyediakan kad pengenalan. Bagi isi rumah yang tinggal di pedalaman Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan Surat Pendaftaran Kelahiran atau Akuan Bersumpah daripada Pesuruhjaya Sumpah. Semua sahabat perlu membuka akaun bank yang akan diberitahu oleh Pegawai AIM.